MẤY BỒ COI “YOUNG SHELDON” CÓ THẤY BUỒN KHI BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI GEORGE COOPER SENIOR KHÔNG?

Tui là tui buồn lắm đó!

Coi hết hai phần, và bây giờ là phần thứ ba của Young Sheldon, tôi thấy ông ấy thực sự là một người chồng và cha tốt, cũng như là một người đàn ông cần mẫn. Rõ rành rành ông ấy chẳng phải gã bợm nhậu đáng sợ và ngu xuẩn như Sheldon và Mary nhắc đến trong The Big Bang Theory!

Trước nay tui cứ nghĩ George là thằng cha bạc lắm. Nhưng sau khi nghe Georgie và Leonard nói chuyện ở tập kế cuối phần 11 của TBBT, và xem những phân cảnh của Mary trong Young Sheldon, tôi đánh giá hai người này ngược lại hoàn toàn. George là người tốt, Mary thì thật tệ!

Không giống George, Mary chỉ thiên vị Sheldon mà thôi.

——

Paul Reid, ngoại giáo, phù thủy.

Lại một câu hỏi xàm lông. Tôi không coi “Young Sheldon” nên đếch hiểu bạn suy nghĩ gì. Tôi éo bao giờ coi phim mà buồn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *