LÝ DO PHẬT GIÁO TRỞ THÀNH QUỐC GIÁO TẠI TRUNG HOA VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Á

Sau thời Tấn, đến ngũ hồ thập lục quốc, rồi loạn nhà Tùy. Trung Quốc xảy ra hàng loạt thời kỳ binh đao, hỗn loạn chiến tranh. Các tôn giáo ở nước ngoài nhân cơ hội đó truyền vào Trung Hoa. Phật giáo truyền bá và phát triển mạnh mẽ tại Trung Nguyên và cạnh tranh ác liệt với tôn giáo truyền thống của Trung Hoa là Đạo Giáo. Tuy nhiên, chiến loạn và phân chia khiến cho các vùng đất có giáo lý Phật Giáo khác nhau và bị các lực lượng chính trị chia rẽ mạnh mẽ.

Nhà cầm quyền mới lên, sau khi thống nhất được các vùng đất thì phải thống nhất cả tư tưởng tôn giáo để ổn định cho việc cai trị.

Khi Lý Uyên lên ngôi, đã lấy gốc gác là Lão Tử của đạo giáo, lấy đạo giáo làm quốc giáo và chèn ép mạnh phật giáo. bản thân phật giáo cũng tự chèn ép nhau. Huyền Trang lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh (tây thiên là trời tây – phương tây, vì ng Trung Hoa lúc đấy chỉ biết phật giáo khởi nguồn và truyền vào từ phương tây) với mục đích thu thập đủ kinh văn – giáo lý phật giáo. và vì nó xuất phát từ cội nguồn của phật giáo nó phải là chính xác – điều này sẽ chấm dứt sự hỗn loạn về giáo lý và chia rẽ của các môn phái phật giáo trung nguyên.

Và ông đã làm được (tất nhiên với sự hộ tống của cỡ 108 anh hùng thiếu lâm là bét chưa kể tùy tùng – ổng có theo trường phái khổ tăng đâu). mang kinh về, phiên dịch, dùng danh vọng của mình để thống nhất phật giáo trung nguyên, đánh bại đạo giáo (về lâu dài) đến nỗi bây h ko ai biết đạo giáo là gì nữa, gần như mọi phong tục đạo giáo bị đồng hóa vào phật giáo.

Tất nhiên, lịch sử ghi chép đạo giáo có sự chống cự. phe thiên đình trong tây du ký chính là phe đạo giáo, cố ngăn cản phật giáo. đấy cũng là triều đình luôn vì phật giáo trỗi dậy sẽ là lực lượng chính trị khổng lồ đe dọa vương quyền. phật đạo chi tranh luôn vui hơn với đế vương.

Lý Thế Dân đã hơn 3 lần ép huyền trang hoàn tục, nhưng chưa ép xong đã chết già rồi, Lý Trị cũng ép nhưng bản tính yếu đuối, sau lưng Huyền Trang là cả phật giáo trung nguyên nên ko thể ép được. Việc Đường Tăng đến được Thiên Trúc thỉnh kinh cũng là nhờ sự bảo kê và hi sinh của vô số mạng người thời ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *