Hengist và Horsa là hai trưởng tộc Germanic song sinh được cho là đã lãnh đạo quân Angles , Saxons và Jutes trong cuộc xâm lược c vào Anh vào thế kỷ thứ 5. Có ghi chép cho rằng Hengist là vị vua đầu tiên của Anh Quốc.

Theo Biên niên sử Anglo-Saxon, vào năm 449, Vortigern đã mời Hengist và Horsa đến briton để hỗ trợ lực lượng của mình trong cuộc chiến chống lại quân Picts . Hai anh em đổ bộ xuống Eopwinesfleot ( Ebbsfleet ), và đánh bại quân Picts, nhận ra sự thật về đảo Anh Hengist và Horsa gửi một bức thư cho những người đồng hương ở Đan Mạch nói về” sự vô dụng yếu đuối đến mức khó chấp nhận người Anh, và sự màu mỡ của đất đai” và yêu cầu hỗ trợ xâm chiếm đảo Anh. Sau đó ông cho con gái của mình kết hôn với Vortigern để lấy thông tin.

Đến năm 455, Hengist và Horsa đã chiến đấu chống lại Vortigern tại Aylesford sau đó Horsa đã hy sinh. Nhưng Hengist vẫn nắm phần thắng và chinh phục thành công Briton với con trai Esc . Năm 457, Hengist và Esc chiến đấu chống lại lực lượng Anh ở Crayford “và ở đó đã giết chết bốn nghìn người”. Người Anh rời vùng đất Kent và chạy đến London. Năm 465 Hengest và Esc lại chiến đấu trong trận Wippedesfleot , có lẽ là gần Ebbsfleet, và giết chết mười hai nhà lãnh đạo Anh. Vào năm 473, mục cuối cùng trong Biên niên sử đề cập đến Hengist hoặc Horsa, Hengist và Esc được ghi nhận là đã lấy được “chiến lợi phẩm khổng”.

Họ có thể được dựa trên với thủ lĩnh của huyền thoại của vương quốc geats là Beowulf . Tuy nhiên, Hengist và Horsa có nhiều giả thuyết đã cho rằng tên họ dựa trên loài thú đặc biệt Trong các trang trại ở Lower Saxony và Schleswig-Holstein , những chiếc đầu ngựa được gọi là ” Hengst und Hors” (tiếng Đức thấp có nghĩa là “chiến Mã, và ngựa nhỏ”) Martin Litchfield West nhận xét rằng những chiếc đầu ngựa có thể là dụng cụ phục vụ nghi lễ ngoại giáo đại diện cho những 2 sinh vật huyền thoại trong khu vực, nó vẫn có thể được tìm thấy ngày này.

Theo lịch sử, Hengist được cho là đã được chôn cất tại Hengistbury Head ở Dorset .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *