LUÔN TIN MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

Trên những con đường luôn có điểm đích
Nếu ta không thể chạy thì ta hãy bước đi
Nếu ta không thể đi thì ta bò
Chỉ cần ta không bỏ cuộc thì sẽ có một ngày ta đi đến đích.

Trên con đường đó luôn có sự chán nản mất niềm tin và tụt năng lượng vì vậy hãy luôn nghĩ đến điều tích cực hãy tin tưởng vào bản thân sẽ tạo ra cho bạn một sức mạnh bốc cháy sẽ dẫn bạn đi đến điểm đích Ma bạn đang muốn tới

Hãy luôn Tin vào bản thân bạn bạn sẽ không thể tưởng tượng được mình có thể làm được những gì đâu..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.