Lúc còn nhỏ, mẹ nhờ đi mua giúp mẹ cái áo, mua 50 ngàn nhưng sẽ bảo 70 ngàn. Giờ lớn…

Lúc còn nhỏ, mẹ nhờ đi mua giúp mẹ cái áo, mua 50 ngàn nhưng sẽ bảo 70 ngàn. Giờ lớn…

Lúc còn nhỏ, mẹ nhờ đi mua giúp mẹ cái áo, mua 50 ngàn nhưng sẽ bảo 70 ngàn. Giờ lớn rồi, mua đôi giày tặng mẹ, 1 triệu nhưng nói mẹ: ''Có 300 ngàn à mẹ, nó đang sale đó''.
Lúc còn nhỏ, có đứa đánh mình chạy về mách mẹ liền. Sáng mẹ cho tiền ăn sáng lỡ làm mất là về mếu máo với mẹ ngay. Giờ lớn rồi, sáng đi làm lỡ bị cướp nó giật cái túi, mất trắng nhưng không dám gọi về cho mẹ, sợ mẹ lại lo. Đi làm dù có bị ức hiếp cũng cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để ba mẹ lo.
Trưởng thành đôi khi chẳng có gì to tát, chỉ là khi ta nghĩ về gia đình nhiều hơn, khao khát trở về nhà nhiều hơn, và đôi khi trưởng thành chỉ đơn giản là khi ta nhận ra ba mẹ ta đã già đi biết chừng nào… ??☺️
#checkinVietnam
#checkinHaLong
#checkinKỳThượngHoànhBồ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *