LẤY THỜI GIAN ĐỌC SÁCH ĐỂ CẤN-TRỪ PHÍ THUÊ SÁCH CHO TRẺ TẠI LOS ANGELES

Có rất nhiều thư viện tại Los Angeles mà tại đó, trẻ em có thể đọc sách để cấn trừ cho khoản phí trễ hạn của chúng. Cứ mỗi giờ đọc sách tại các điểm thư viện do Quận điều hành sẽ tương đương với $5 được cấn trừ khỏi tài khoản ghi nợ. Nhân viên thư viện đã nói rằng, vào mỗi tuần, có ít nhất 100 đứa trẻ đã xóa sạch khoản nợ của mình, và khoảng 3,000 tài khoản nợ được trả hết trong vòng 6 tháng đầu tiên của chương trình này.

Cre: First News – Trí Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.