#lamchucuocdoi

#lamchucuocdoi

#lamchucuocdoi
Mau mau vô nhận sư phụ nè ?

ERGIA – NỮ THẦN CỦA SỰ LƯỜI BIẾNG

Aergia – nữ thần của sự lười biếng – là con gái của nữ thần Gaia và thần ánh sáng Aether. Cô là chị em gái với Dolor (đau đớn), Dolus (xảo trá), Ira (giận dữ), Luctus (thương xót)… (một gia đình rất đông lại còn toàn TIÊU CỰC, kể không hết)

Aergia sống trong hang động của thần ngủ Hypnos, là một vệ thần của hang.

Khá là chắc kèo rằng bà là vị nữ thần có rất rất nhiều đệ tử ở trần gian. Bạn có phải là đệ tử của bà không !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *