#lamchucuocdoi

#lamchucuocdoi Mau mau vô nhận sư phụ nè ? ERGIA – NỮ THẦN CỦA SỰ LƯỜI BIẾNG Aergia – nữ thần của sự lười biếng – là con gái của nữ thần Gaia và thần ánh sáng Aether. Cô là chị em gái với Dolor (đau đớn), Dolus (xảo trá), Ira (giận dữ), Luctus (thương…