Làm sao để có thể vượt qua được việc sống theo cảm xúc của người khác?

Màn đêm đã buông xuống nó nằm gọn trong tấm chăn. Nó mệt rồi! Nó làm sao để có thể vượt qua được việc sống theo cảm xúc của người khác?

Nó là đứa khá nhạy cảm, nó nhạy cảm với mọi thứ, chỉ cần một câu nói một hành động của người khác đối xử khác đi với nó. Nó quay ra suy nghĩ, trầm tư, rồi đổ lỗi cho bản thân rằng: “mình đã làm gì? đã nói gì? mà họ lại hành động với mình như vậy? Suốt cả tuần nó sống trong sự u buồn, dằn vặt, nó thực sự mệt mỏi. Có khi nó không muốn cố gắng nữa, nó muốn buông tất cả. Nó tự tìm cách để giúp bản thân tốt hơn, không nghĩ tiêu cực, học yêu bản thân hơn. Nhưng nó vẫn không làm được, nó vẫn cứ gặp tình trạng đó. 

Nó là đứa hướng nội, sống nội tâm ít khi chia sẻ với người khác mà cũng không có ai để nó chia sẻ. Nó chia sẻ ra thì cũng chỉ có câu “Ừm, cố gắng lên, mọi chuyện sẽ qua” từ đó nó khép lòng lại, khôg chia sẻ nữa, tự ôm nỗi đau một mình chống cự!!!

Giờ nó phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này? Nó mệt thật sự rồi đấy!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *