KHÔNG SỐNG RIÊNG LẺ…

KHÔNG SỐNG RIÊNG LẺ…
Câu chuyện là hôm nay phòng tôi bị những kẻ này đột nhập và nó còn dạy tôik một bài học…???
  • Luôn sống thành bầy đàn.
  • Di chuyển luôn di chuyển sát những bức tường để giảm thiếu mối nguy hiểm.
  • Khi gặp nguy hiểm rất hổn loạn nhưng vẫn cố tìm những bức tường để bám víu vào.
Các bạn cho tôi xin ý kiến của cảm bạn về suy nghỉ của tôi đi.
CÓ phải tôii quá rảnh k nhỉ :vvvvvvvv?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *