khong-phai-la-nhung-khu-vuc-thieu-thuc-pham-gay-ra-nan-doi-o-my-–-ma-la-muc-luong,-bat-binh-dang-va-do-lam-phat.

Không phải là những khu vực thiếu thực phẩm gây ra nạn đói ở Mỹ – mà là mức lương, bất bình đẳng và độ lạm phát.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, khoảng 33,8 triệu người Mỹ không có đủ tiện ích để truy cập thực phẩm. Đó là 13,5 triệu, hoặc 10,2% tất cả các gia đình Mỹ năm 2021. Erika Thiem, Giám đốc Quản lý Chuyển phát liên tục tại Tổ chức Phục vụ Ăn uống Hoa Kỳ, cho biết: “Tăng giá thực phẩm, như chúng ta đã thấy trong dịch bệnh, đã tăng lên, được đẩy lên trong lớn phần bởi các sự cản trở và thiếu hụt cung cấp thực phẩm trong dịch bệnh”.

Tình hình còn tồi tệ hơn cho những người có thu nhập thấp hơn. Năm 2021, 20% gia đình có thu nhập thấp nhất đã chi tiêu 30,6% những gì họ đã kiếm được cho thực phẩm, so với chỉ 7,6% cho các gia đình ở hạng nhất thu nhập. Catherine D’Amato, Giám đốc Điều hành của Quỹ Thực phẩm Lớn Boston, nói: “Vấn đề về khả năng trả tiền và công bằng là hai nhân tố đứng đầu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Bạn có thể đang làm việc, nhưng bạn vẫn cần sự giúp đỡ. Lương không đủ để bảo vệ người Mỹ”.

Khu vực thiếu thực phẩm, nơi truy cập vào các sản phẩm thực phẩm giá rẻ và bổ dưỡng bị hạn chế, cũng đã được đề cập rộng rãi là một nguyên nhân chính gây nghèo khổ ở Mỹ. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ước tính khoảng 53,6 triệu người, hoặc 17,4% dân số ở Hoa Kỳ, sống ở các khu vực thu nhập thấp và truy cập thấp, có nghĩa là siêu thị gần nhất cách đó hơn nửa dặm hoặc 10 dặm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng truy cập không phải là vấn đề. Craig Gundersen, giáo sư Kinh tế tại Đại học Baylor, nói rằng: “Tất cả chúng ta trong không gian khả năng ăn uống biết rằng chúng hoàn toàn không có ý nghĩa. Đó là giá thực phẩm mà quan trọng, không phải truy cập thực phẩm”. Một nghiên cứu năm 2018 của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia đã kết luận rằng tiếp cận các gia đình thu nhập thấp với cùng sản phẩm và giá như các gia đình thu nhập cao không có tác động có ý nghĩa đối với thói quen ăn uống.

Stacy Dean, Phó Giám đốc Phụ trách của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nói: “Tôi nghĩ một phần của điều này là cách các vấn đề nối lại với nhau. Nếu bạn là ai đó sống trong nghèo khó và có thu nhập rất thấp, bạn có thể sống ở một khu vực không có nhiều siêu thị cung cấp thực phẩm chất lượng cao. Vì vậy, chúng lại tương đồng nhau. Nhưng đối với tôi, đó là kinh tế và thu nhập là những yếu tố lớn nhất”.

Xem video để tìm hiểu thêm về những gì gây ra nghèo khổ ở Mỹ và những gì có thể được làm để giải quyết vấn đề này.
Bài viết phát biểu rằng không phải là những khu vực thiếu thực phẩm mà làm cho Việt Nam gặp phải nạn đói – mà là mức lương, bất bình đẳng và độ lạm phát ở Mỹ.

Theo thống kê từ Cục Quản lý Tài nguyên Thực phẩm Hoa Kỳ, tại Mỹ hơn 40 triệu người đang bị nghèo và số lượng này đã tăng nhanh trong những năm qua. Trong kỷ lục này có hơn 13 triệu người là trẻ nhỏ đang bị nghèo và bị nạn đói. Mức lương thấp, bất bình đẳng và độ lạm phát là những vấn đề lâu đời, đã ít được quan tâm và giải quyết.

Sự thiếu thốn chẳng phải là nhân tố duy nhất gây ra nạn đói tại Mỹ. Tình trạng nạn đói mạnh mẽ lên là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như: tỷ lệ thất nghiệp tăng, các chi phí không giảm mặt, kích thước các gia đình tăng, hệ số phân bố tài sản không bình đẳng và thiếu hụt tiền lương. Do đó, để khắc phục tình trạng nạn đói tại Mỹ, Cục Quản lý Thực phẩm cần thực hiên một số biện pháp cải cách mức lương, bất bình đẳng và độ lạm phát.

Thuật ngữ “ngheo” có tồn tại suốt biến đổi văn hóa Mỹ. Ngay cả với nhất thời nhà ở rộng lớn, tiền lương cao và các dịch vụ công ước hấp dẫn, đó vẫn không đủ để áp dụng được các nguyên tắc của cộng đồng. Do đó, việc thực hiện đúng các biện pháp cải thiện mức lương, bất bình đẳng và độ lạm phát cũng khá quan trọng để đảm bảo sự cống hiến cho mọi người.

Kết luận, mức lương thấp, bất bình đẳng và độ lạm phát là một trong những yếu tố gây ra nạn đói tại Mỹ. Chính phủ Mỹ và Cục Quản lý Tài nguyên Thực phẩm Hoa Kỳ cần thực hiện các biện pháp cải cách mức lương, bất bình đẳng và độ lạm phát để khắc phục tình trạng nạn đói ở Mỹ và hỗ trợ mọi người tránh bị nghèo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *