KHÔNG NÓI NHIỀU, CÁC CHỊ VÔ TỘI 😤

Năm 1983, có 3 nữ vũ công hộp đêm bị mấy tay cảnh sát chìm cáo buộc “vi phạm đạo đức và luân lý” sau khi đã nhảy những vũ điệu gợi cảm, sếch xi trong quá trình làm việc 👙

Thuở đó ở bang Florida, Mỹ có luật cấm kh.ỏ.a thân 🫦 tại những nơi phục vụ đồ ăn, thức uống để bảo vệ sức khỏe con người, trật tự hay đạo đức xã hội 🙃 Và mấy tay cảnh sát này trà trộn vô làm khách rồi tố 3 cô gái kia. Cho rằng các cô đã để hở hang quá nhiều, vi phạm pháp luật,… nhưng không có ảnh ọt làm bằng chứng mà chỉ nói mồm.

Luật sư của 3 cô gái mới cãi kêu ừa thân chủ của mình có nhảy hở da hở thịt, nhưng không bao giờ lộ. Nếu tòa muốn coi, thân chủ của tôi có thể cho tòa một điệu để nghiệm thu =))) Vị chánh án kia đồng ý.

Thế là sau một điệu nhảy, các cô gái được trắng án 🐧 Do không lộ thật.

Cre: Có thể bạn chưa biết

Leave a Reply

Your email address will not be published.