Khi bạn đang ngủ, người khác đang làm, đang học.

Khi bạn đang nhởn nhơ, người khác đang quyết liệt.

Khi bạn đang chơi game, người khác đang đọc sách.

Khi bạn đang cày phim Hàn, người khác đang học trên Youtube.

Và khi bạn than thở sao mình chẳng có cơ hội, người khác đã có cả sự nghiệp cho riêng mình.

Bạn còn muốn lầy nhầy đến bao giờ nữa?

* Cre: Bạn Biết Chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.