khai-hoi-via-ba-chua-xu-nui-sam-nam-2024-bat-dau-tu-ngay-nao?

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 bắt đầu từ ngày nào?

Theo đó, lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra từ ngày 22/5-3/6 (nhằm ngày 15/4-27/4AL), dự kiến khai hội vào lúc 19h20 ngày 28/5 (nhằm ngày 21/4AL) tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 bắt đầu từ ngày nào?- Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc thông tin kế hoạch tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngày 29/5, tại Nhà bia Liệt sĩ phường Núi Sam – khu vực Bà ngự trên đỉnh Núi Sam và Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ diễn ra lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố. Lễ hội Tắm Bà diễn ra lúc 24h ngày 3/5 tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ngoài ra còn có các hoạt động lễ hội Thỉnh sắc thần, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế, lễ Hồi sắc.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, các hoạt động lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách. Tổ chức thực hành các nghi thức lễ hội truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh lễ hội; thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định.

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 bắt đầu từ ngày nào?- Ảnh 2.

Hàng năm có khoảng 5 triệu khách đến Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: Hồng Cẩm

Qua đó, tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương, cùng với những tiềm năng, thế mạnh của Châu Đốc hiện nay để thu hút đầu tư.

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 bắt đầu từ ngày nào?- Ảnh 3.

Khuôn viên Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Ảnh: Hồng Cẩm

Lễ hội huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng, nhân dân, du khách trong việc thực hành các nghi thức truyền thống và các hoạt động phát triển lễ hội: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hướng tới là Di sản văn hoá phi vật thể nhân loại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *