KẺ TỘI NGHIỆP CHỈ ĐÁNG THƯƠNG

Quy tắc 1:Để trở thành một người thu hút thì bạn không được phép trở thành ” kẻ tội nghiệp”

Mọt khi bạn đặt mình vào vị trí đáng thương, BẠN KHÔNG CÓ SỨC HÚT

Đôi khi chúng ta vô thức biến mình thành một “kẻ đáng thương” vì ta tin rằng: kẻ đáng thương sẽ được thương, kẻ tội nghiệp sẽ được tội nghiệp nhưng thật ra ta chỉ thu hút sự THƯƠNG HẠI . Và đây KHÔNG PHẢI PHIÊN BẢN HẤP DẪN để người khác trao cho mình tình yêu thương đúng nghĩa và lành mạnh.

Hãy trở thành một người có bản lĩnhluôn mạnh mẽ và chứng minh cho người khác thấy được điểm mạnh và sự tự tin của bạn thay vì đổ lỗi cho BẤT KỲ LÍ DO GÌ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *