Hôm nay chúng tôi chia tay!

Sau khi chúc ngủ ngon tôi xong anh ấy nói với tôi rằng !

Em làm anh giận thật rồi!
Lần này anh phạt em, sau này không bao giờ được gặp anh nữa.

Hoá ra ngày đó tôi quá đáng tới vậy, còn anh ấy kể cả lần cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời với tôi dù chỉ một câu…

photo: Thành Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *