[HÔM ĐÓ MÌNH NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP]

Trường mình vừa thông báo lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày mùng hai tháng tư.

Vì mình học vội vội vàng vàng nên mình biết là mình sẽ ra trường sớm hơn nửa kỳ. Nhưng mà… mình vẫn chưa sẵn sàng. Cơ mà vẫn phải làm theo trường thôi chứ biết sao giờ.

Trường mình yêu cầu gửi ảnh. Mình mất hơn 1 ngày chỉ để ghép được mặt vào bộ cử nhân của trường vì mình chả có ảnh nào đẹp để gửi luôn cả (và do mình là gà mờ trong pts nữa)

Mình suy nghĩ về ai sẽ là người vào hội trường cùng mình vì trường chỉ cho một người thân vào. Người đứng ngoài liệu có mệt và nắng không? Mình có nên mời bạn bè đến đó không? Mời nhiều thì mình care mọi người kiểu gì đây? Chụp ảnh xong thì làm gì tiếp?

Mình suy nghĩ về mình nên chụp kỷ yếu vào ngày nào. Trước ngày tốt nghiệp để chắc chắn có ảnh đẹp hay trong ngày hôm đó để có ảnh ý nghĩa.

Mình suy nghĩ về tương lai mình nên đi theo ngành nào. Liệu nó có phù hợp với mình không hay mình chỉ chạy theo đồng tiền và bề nổi. Về quê hay ở lại Hà Nội? Lương cao nhưng mệt mỏi áp lực hay lương thấp nhưng nhẹ nhàng?

Mình suy nghĩ về bạn bè của mình liệu sau này có còn liên lạc với mình và set kèo đi chơi hay mỗi đứa một nơi.

Mọi người từng trải qua chưa ạ.

Mình vẫn loay hoay giữa hàng tá câu hỏi mà mình không biết nên làm sao cho hợp lý. Nhưng chắc hôm tốt nghiệp sẽ vẫn thuận lợi thôi. Mong chờ ngày hôm đó quá đi.

[HÔM ĐÓ MÌNH NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP]

Trường mình vừa thông báo lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày mùng hai tháng tư.

Vì mình học vội vội vàng vàng nên mình biết là mình sẽ ra trường sớm hơn nửa kỳ. Nhưng mà… mình vẫn chưa sẵn sàng. Cơ mà vẫn phải làm theo trường thôi chứ biết sao giờ.

Trường mình yêu cầu gửi ảnh. Mình mất hơn 1 ngày chỉ để ghép được mặt vào bộ cử nhân của trường vì mình chả có ảnh nào đẹp để gửi luôn cả (và do mình là gà mờ trong pts nữa)

Mình suy nghĩ về ai sẽ là người vào hội trường cùng mình vì trường chỉ cho một người thân vào. Người đứng ngoài liệu có mệt và nắng không? Mình có nên mời bạn bè đến đó không? Mời nhiều thì mình care mọi người kiểu gì đây? Chụp ảnh xong thì làm gì tiếp?

Mình suy nghĩ về mình nên chụp kỷ yếu vào ngày nào. Trước ngày tốt nghiệp để chắc chắn có ảnh đẹp hay trong ngày hôm đó để có ảnh ý nghĩa.

Mình suy nghĩ về tương lai mình nên đi theo ngành nào. Liệu nó có phù hợp với mình không hay mình chỉ chạy theo đồng tiền và bề nổi. Về quê hay ở lại Hà Nội? Lương cao nhưng mệt mỏi áp lực hay lương thấp nhưng nhẹ nhàng?

Mình suy nghĩ về bạn bè của mình liệu sau này có còn liên lạc với mình và set kèo đi chơi hay mỗi đứa một nơi.

Mọi người từng trải qua chưa ạ.

Mình vẫn loay hoay giữa hàng tá câu hỏi mà mình không biết nên làm sao cho hợp lý. Nhưng chắc hôm tốt nghiệp sẽ vẫn thuận lợi thôi. Mong chờ ngày hôm đó quá đi.

[HÔM ĐÓ MÌNH NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP]

Trường mình vừa thông báo lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày mùng hai tháng tư.

Vì mình học vội vội vàng vàng nên mình biết là mình sẽ ra trường sớm hơn nửa kỳ. Nhưng mà… mình vẫn chưa sẵn sàng. Cơ mà vẫn phải làm theo trường thôi chứ biết sao giờ.

Trường mình yêu cầu gửi ảnh. Mình mất hơn 1 ngày chỉ để ghép được mặt vào bộ cử nhân của trường vì mình chả có ảnh nào đẹp để gửi luôn cả (và do mình là gà mờ trong pts nữa)

Mình suy nghĩ về ai sẽ là người vào hội trường cùng mình vì trường chỉ cho một người thân vào. Người đứng ngoài liệu có mệt và nắng không? Mình có nên mời bạn bè đến đó không? Mời nhiều thì mình care mọi người kiểu gì đây? Chụp ảnh xong thì làm gì tiếp?

Mình suy nghĩ về mình nên chụp kỷ yếu vào ngày nào. Trước ngày tốt nghiệp để chắc chắn có ảnh đẹp hay trong ngày hôm đó để có ảnh ý nghĩa.

Mình suy nghĩ về tương lai mình nên đi theo ngành nào. Liệu nó có phù hợp với mình không hay mình chỉ chạy theo đồng tiền và bề nổi. Về quê hay ở lại Hà Nội? Lương cao nhưng mệt mỏi áp lực hay lương thấp nhưng nhẹ nhàng?

Mình suy nghĩ về bạn bè của mình liệu sau này có còn liên lạc với mình và set kèo đi chơi hay mỗi đứa một nơi.

Mọi người từng trải qua chưa ạ.

Mình vẫn loay hoay giữa hàng tá câu hỏi mà mình không biết nên làm sao cho hợp lý. Nhưng chắc hôm tốt nghiệp sẽ vẫn thuận lợi thôi. Mong chờ ngày hôm đó quá đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *