Hội chứng “em gửi nhầm”…

Không biết ở đây có ny ông nào giống như ny tôi không, bị mắc phải hội chứng “gửi nhầm” khi ib. Ví dụ thi thoảng muốn cảnh cáo tôi về 1 vụ gì đấy chẳng hạn, ny tôi sẽ cap lại màn hình 1 bài báo với mấy cái tít kiểu  “

 bạn trai vì …” để gửi cho tôi xem nhưng lần nào cũng đều bảo CHỈ LÀ GỬI NHẦM. Thèm trà sữa hay thèm ăn cái gì chẳng hạn, thể nào cũng sẽ cố tình gửi cho tôi xem nhưng lại bảo là “nhầm”. Dĩ nhiên với cái thái độ “nhầm” kiểu đấy thì tôi lại đành phải biết ý, lập tức chạy đi mua ngay cho ny. 

Rồi thi thoảng, ny thích thỏi son này, kết cái áo nọ, muốn tậu đôi giày kia,… là thể nào cũng lại có cái bài “gửi nhầm” cho mà xem, nhưng thực ra thì đ có 1 tí nhầm nào ở đây hết. Cả 10 lần ny “gửi nhầm” kiểu này thì đến cả chục lần tôi phải móc ví ra để thoả mãn cho cái “nhầm” của em ý. 

Nhưng tới lần này thì tôi chịu hẳn rồi. Nhầm thế này thì cho tôi xin phép giả mù , coi như tôi không nhìn thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *