Hoàng hôn châu Âu!

Sau một thời gian không dài không ngắn may mắn sống ở châu Âu, em sưu tập được một ít màu sắc của xứ này, nay muốn chia sẻ với mọi người ạ!

Em xin bắt đầu serie #màusắcchâuÂu bằng màu của hoàng hôn. Em có một người bạn hơi tâm giao từng chia sẻ rằng: “sun always seems to wash our fear away, and it’s always shining somewhere, i just gotta get there” (tạm dịch: mặt trời dường như luôn quét sạch nỗi sợ của chúng ta, và nó luôn toả sáng ở đâu đó, mình chỉ cần đi đến đó thôi). Em đồng ý với bạn ý chăm phần chăm!

nguồn ảnh: nguyenX

#màusắcchâuâu #dulichchauau @nguyenX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *