Hình ảnh của Bát quốc Liên quân (Eight-Nation Alliance) trong chiến tranh Nghĩa Hòa Đoàn vào năm 1900. 55 ngày ở khu Ngoại giao đoàn Bắc Kinh, binh lính của 8 quốc gia:

• Đế chế Anh

• Pháp

• Đế quốc Áo – Hung

• Đế chế Đức

• Nhật Bản

• Italy

• Đế quốc Nga

• Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

đã chiến đấu chống lại khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn (Boxer Rebellion).

Và họ cũng không ngờ 14 năm sau là cả làng lại quay súng bắn lẫn nhau, khi Anh – Pháp – Nhật – Nga – Italy quay súng bắn lại Đức – Áo – Hung, và đến năm 1917 thì gia nhập thêm người Mỹ.

The best “Me and the Boys” in history.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *