HIỆN TƯỢNG LẠ XUẤT HIỆN VẬT ĐI QUA ĐI LẠI PHÍA SAU CỬA SỔ BỆNH VIỆN

< GÓC TÂM LINH >

Đang nằm truyền nước ở bệnh viện, ko biết ngoài đó có cái gì mà cứ lướt qua lướt lại tầm 3 phút , mình mới lấy điện thoại ra quay.

Ngoài đó là bãi đất trống, bụi cỏ um tùm, tối om . Hay là … Mình mệt quá ko đứng dậy nổi nên ko ra đó đc. Các nhà tâm linh vào phán dùm em ai lướt nhanh thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *