HÃY KỂ TÔI NGHE VỀ MỘT LỖI TRONG GIẢI PHẪU CỦA CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT

Cái này như kiểu nút tự hủy luôn!

Có một nhóm bọ cạp Nam Mỹ có thể tự cắt đứt đuôi mình để tự vệ, như nhiều loài chân đốt khác. Điều này giúp chúng sống sót, nhưng cũng để lại cho chúng một vấn đề như c*t vậy: chúng mất luôn hậu môn của mình!

Hậu môn của bọ cạp nằm ở phía sau đốt thứ năm, ngay trước ngòi đốt của nó. Khi mọt con bọ cạp tự cắt đứt đuôi mình, thì hậu môn cũng nằm lại trên đất luôn. Bởi vì đuôi bọ cạp không thể mọc lại được, nên là nó cũng chả thể ỉ* được luôn. Toàn bộ khoang bụng của bọ cạp lúc đó sẽ chứa đầy phân, đôi khi nhiều đến mức áp lực trong đó làm vỡ các đốt khác của nó.

Mặc dù không thể ỉ* được như vậy, một con bọ cạp không đuôi vẫn có thể sống sót tới tận tám tháng, đủ để sinh sản thêm một lần nữa.

Thử tưởng tượng hai con cầu hôn với nhau: “Baby, please marry me, I’ll never lose my shit!”, “Oh stop it! You’re so full of shit!”, thật buồn làm sao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *