Hậu cần Trung Cổ (phần 4)

Lính đánh nhau thì phải được trả lương, nên nếu muốn phát động một chiến dịch, bạn cần tích lũy sẵn một khoản riêng chỉ để lo việc trả lương hàng ngày. Để nợ lương hoặc chậm lương có thể dẫn đến nhiều hậu quả tai hại.

Khoảng năm 1300, lương theo ngày của lính trong doanh trại Anh như sau:

 • Bộ binh (Footmen): 3-4 xu bạc (penny). Để so sánh, 2-4 xu là lương cơ bản của một lao động phổ thông khi đó. Bia loại trung bình sẽ có giá 1 xu/1 gallon (3.78 lít).
 • Kỵ binh (Men-At-Arms hay Squire) : 12 xu
 • Hiệp sĩ (Knight): 24 xu
 • Cung thủ (Archer): 6 xu

Ngoài lính thì những vị trí khác cũng phải được trả lương:

 • Thợ mộc: 2 xu. Thợ chính sẽ nhận 3 xu.
 • Chăn lợn, gà: 0.3 xu (đã được nuôi ăn và cấp trang phục cơ bản)
 • Chăn ngựa: 4 xu
 • Lao công: 0.3 xu
 • Thợ nề: 4 – 6 xu
 • Thợ may: tối thiểu 4 xu
 • Thợ đóng và sửa thùng gỗ: 3 xu
 • Thợ rèn và sửa áo giáp (thợ chính): 10 – 11 xu

Mức lương và mọi thông tin liên quan, sẽ được ghi trong khế ước – một tấm giấy da sẽ được cắt ngẫu nhiên thành 2 phần theo hình răng cưa. Một số khế ước viết rất chi tiết, ví dụ tỉ lệ chia chiến lợi phẩm hay chia tiền chuộc tù binh quý tộc mà người lính tự tay bắt được. Lính và sĩ quan phụ trách nhân sự đơn vị sẽ giữ một nửa khế ước. Trường hợp có tranh chấp, người ta trước tiên sẽ khớp 2 phần lại xem có khít nhau không. Để tránh tình trạng bị tiêu hủy, khế ước có thể được chép thêm một bản và giao cho luật sư giữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *