Haruki Murakami có nói:
Trong tình yêu có 2 loại hối tiếc,

Một là bạn đã từng yêu rất nghiêm túc, cuối cùng lại phát hiện ra người đó không đáng, loại còn lại là lúc yêu không chân thành, sau khi mất đi, mới phát hiện ra đó mới là người thực sự đáng để yêu.

Nhưng tôi cho rằng vẫn còn loại hối tiếc thứ ba, là ​​hai người rõ ràng nghiêm túc yêu nhau. Cuối cùng, lại không thể ở bên nhau.

Người ta cũng có nói:

Xài đồ Fake có hai loại như sau

Một là không biết gì, chỉ thấy đèm đẹp, giá rẻ thì mua. Loại còn lại là thấy trên mạng lấy hình người nổi tiếng đang xài quảng cáo, tung hô với mức giá trời cho, cũng vì theo xu hướng nhưng không biết rõ hoặc không tìm hiểu nhiều về thời trang – cũng mua.

Với những loại như trên, tôi thấy không đáng trách – tôi vẫn cho rằng có loại thứ ba – loại đáng chê nhất, là loại người thực sự biết đó là đồ fake, đồ nhái thương hiệu khác, nhưng vẫn mua. Cuối cùng, gào lên rằng đó là sự lựa chọn tiêu dùng thông minh, là đồ giả những đam mê thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *