Chế độ với nhân viên đã viết đơn nghỉ việc

Hhỏi về chế độ với nhân viên đã viết đơn nghỉ việc.

Mình ký hợp đồng làm 48h/tuần, 1 tuần được nghỉ 1 ngày. Hiện đã làm đủ từ mùng 1-7, hiện xin nghỉ ngày 13-14. Tuy nhiên lãnh đạo trưởng phòng phụ trách trực tiếp không đồng ý với lý do cuối tuần, và chỉ định nghỉ ngày khác.
Vậy xin ý kiến của các bạn, lưu ý là trên góc độ pháp luật nhé, mình chỉ đòi đúng quyền lợi.
– 2 comment đầu tiên trả lời là của trưởng phòng dịch vụ. Comment trả lời cuối cùng là của Giám đốc.
– đây là mạng làm việc nội bộ G+ của công ty. Hầu hết công việc xử lý trên này.
Bổ sung 3: hợp đồng lao động không có điều khoản ghi cụ thể về ngày nghỉ ca. Công ty phải làm cả lễ tết cuối tuần tùy theo yêu cầu công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *