GIÁP TRỤ NGƯỜI MIÊU

Người Miêu nổi tiếng bởi sự cứng cỏi, bền bỉ, khả năng sinh tồn nơi điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng thư tịch Trung Quốc còn ghi nhận kỹ thuật chế tạo giáp trụ ấn tượng của họ.

Sách “Hoàng Thanh chức cống đồ” thế kỷ 18 mô tả người Miêu huyện Thanh Bình lấy giáp trụ làm thường phục, từ đầu gối trở xuống dùng các mảnh thép bọc quanh chân, tay trái cầm khiên gỗ,tay phải cầm cây lao, miệng ngậm đao sắc, chạy nhảy nhanh như bay, lại giỏi chế nỏ mạnh, có thể xuyên được trọng giáp. Người Miêu Tử Cương thì đàn ông đeo giáp thép trên vai.

Tuy là một nhóm thiểu số, nhưng văn hóa giáp trụ của họ rất phát triển, bởi vậy qua hàng thế kỷ, họ có thể tồn tại được trước sự đàn áp của các triều đại Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *