giai-dau-bong-da-nu-the-gioi:-giam-doc-dieu-hanh-football-australia-that-vong-voi-quyet-dinh-cua-fifa-ve-cac-vong-tay-nhieu-mau-sac

Giải đấu Bóng đá Nữ thế giới: Giám đốc điều hành Football Australia thất vọng với Quyết định của FIFA về các vòng tay nhiều màu sắc

James Johnson, Giám đốc điều hành của Football Australia, biểu lộ sự thất vọng của mình về quyết định của FIFA không cho phép các vòng tay nhiều màu du hành tại World Cup của phụ nữ, nói rằng các tùy chọn vòng tay “không đi đến như những gì các cầu thủ mong đợi”. Tháng trước, FIFA đã chấp thuận tám vòng tay cho các đội trưởng có thể mặc tại World Cup, những vòng tay này có những thông điệp khác nhau từ việc thúc đẩy bình đẳng giới, bao gồm, bao gồm bao gồm, bình đẳng giới, bao gồm, bao gồm bao gồm, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình đẳng giới, bình
Theo Quyết định của Tổ Chức Bóng Đá Thế Giới (FIFA) về việc ứng dụng các vòng tay có nhiều màu sắc trong Giải đấu Bóng Đá Nữ thế giới 2019, Giám đốc điều hành của Football Australia – David Gallop đã khẳng định rằng ông rất thất vọng với Quyết định của FIFA đó.

Trong một phát biểu sơ bộ nhất định, David đã khẳng định rằng, họ chỉ muốn một sự nghiệp bóng đá nữ thế giới hoàn toàn trên sân. Bóng đá không nên bị chia ra thành những bức tường, bỏ trống hoặc người quyết định nghĩ gì và để một điều không thể.

David cũng nói rằng họ không thể thể hiện các quan điểm của mình của FIFA. Họ hy vọng sẽ được nghe những suy nghĩ, ý kiến ​​từ những người đang tổ chức và chỉ huy giải đấu này để biết cảm nhận của họ về vụ này.

Vô cùng thất vọng với Quyết định của FIFA, Football Australia vẫn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các đội bóng nữ trên thế giới để biết nón nào của họ có thể đạt được trong kỳ thi này và trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *