Điều lớn nhất tôi học được trong quá trình làm người, và cũng là điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất

“Điều lớn nhất tôi học được trong quá trình làm người, và cũng là điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất, đấy là chấp nhận rằng mình, bao gồm sự hiện diện của mình, mong muốn của mình, quan điểm của mình, cảm xúc của mình, là không hề quan trọng khi so sánh với sự vô tận của cuộc sống.
Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ lặng thinh và thăm thẳm như nó vốn là.
Bầu trời sẽ im lặng. Vốn dĩ nó chẳng phải nơi ở của các vị thần linh, chẳng nắm giữ số phận của bạn, nó chỉ là một khoảng trống vô hạn.
Các vì sao sẽ im lặng. Chúng không có nghĩa vụ phải làm dấu mốc chỉ đường cho bạn. Chúng đơn giản chỉ ở đó, hàng tỷ năm trước khi bạn ra đời.
Dòng sông sẽ im lặng. Nó chảy chỉ vì nó chảy, chứ nó chẳng có nghĩa vụ gì phải khiến bạn được khai sáng hoặc chữa lành tâm hồn bạn.
Những cánh rừng sẽ im lặng. Chúng không có nghĩa vụ phải ôm ấp bạn vào lòng khi lạc lõng và phát khùng trong xã hội thị trường bon chen.”
Trích Tôi – Kiếp Người: Vĩnh Cửu và Vô Thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *