ĐI QUA NHỮNG GIAN KHÓ

ĐI QUA NHỮNG GIAN KHÓ

Đi qua những ngày mưa sẽ thấy yêu những ngày nắng đẹp.
Đi qua bao bão giông, sẽ thấy yêu những sắc màu yên ả.
Đi qua gian khó sẽ là một tôi trưởng thành, lớn mạnh.

Chẳng ai mong sẽ gặp khó khăn, nhưng cuộc đời đôi khi xô vào ta những chông chênh, rắc rối, vì chẳng thể từ chối nên ta phải bước lên.

Nhưng khó khăn lại chính là phép thử nhiệm màu để lôi cái con người kiên cường trong ta xuất hiện.

Bởi: “Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có”

Nên sau tất cả, cái ta nhận được nhiều hơn những gì ta đã mất, mà cũng nên để cho những điều không còn phù hợp với ta ra đi.

Cái con người cũ kỹ của ta cũng nên ra đi, để ta có thể sống bất kỳ cách nào mà ta muốn.

Thứ 4/22/7/20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *