Để hiểu nghệ thuật Trung Cổ (How to read Medieval Art)

Châu Âu, nhất là khu vực Đông Âu và vùng Balkan, nghệ thuật Trung Cổ ngồn ngộn khắp nơi như đưa lữ khách trở về lịch sử xa xưa, lạc bước vào thế giới huyền ảo của nghệ thuật kể chuyện. Mỗi bức tranh, tượng, đồ trang sức… đều mang trong mình một câu chuyện, phần lớn bắt nguồn từ Kinh Thánh hay các tác phẩm tôn giáo khác đang được biết rộng rãi vào thời kỳ đó nhưng khá xa lạ với chúng ta hiện nay.

Xin giới thiệu với anh em bạn bè gần xa thích du lịch châu Âu cuốn sách phân tích khá hay cách hiểu nghệ thuật Trung Cổ để sau này có điều kiện trải nghiệm, cảm nhận.

TB: thấy trên google books có toàn bộ nội dung, ai thích miễn phí có thể in ra đọc dần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *