ĐẠO CỦA NƯỚC

ĐẠO CỦA NƯỚC

Lão Tử từng giảng: Trên thế gian không có gì yếu mềm bằng nước nhưng không thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được.

Nước rất yếu mềm, không mạnh mẽ, nhưng tính bền bỉ lại khiến nước có thể làm mòn đá bởi dòng chảy.

Nước không tranh giành – Nước giúp đỡ vạn vật, không phân cao thấp. Vì không tranh giành mà không oán hận, lo âu.

Nước vô ngã – Vạn vật đều dựa vào nước mà tồn tại, nước không chối từ trách nhiệm, đem thân mình hiến dâng cho tự nhiên, không cần báo đáp.

Nước hạ mình chỗ thấp – Trăm sông đổ về một biển, biển nằm dưới sông, vì ở chỗ thấp nên làm vua trăm họ.

Nước mềm mại – Thiện hạ không gì mềm mại bằng nước, nhưng cũng không gì công phá mạnh bằng nước. Kim loại vì cứng mà gãy, nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn.

Nước luôn tiến lên – Nước ngày đêm chảy xiết, gặp núi tự biết chuyển mình, gặp vật cản tự biết đảo chiều dòng chảy, không sợ gian nan tiến về phía trước.

Nước vị tha – Nước bao dung vĩ đại, bất luận ân oán, đúng sai. Biển lớn dung nạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực.

Nước có thể lật thuyền mà cũng có thể nâng thuyền, nước có trăm điều thiện mà không một điều dối lừa, nước thật quá hữu dụng.

Kẻ trí thông Đạo vô cùng yêu thích cái không ngừng của Nước.
Người Nhân Nghĩa thi hành Đạo Lý nên yêu thích cái vững vàng bất dịch của Núi.

Lão Tử yêu thích nước vì nước gần với Đạo.

Sưu tầm
#trainghiemsong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *