danh-gia-motorola-moto-g-stylus-5g-(2023):-chao-mung-ban-den-voi-dia-nguc-phan-mem-thua-nang.

Đánh giá Motorola Moto G Stylus 5G (2023): Chào mừng bạn đến với địa ngục phần mềm thừa nặng.

Motorola. Tôi thực sự muốn thích điện thoại Moto G ‍Stylus 5G mới của bạn. Và tôi thực sự thích nó trên nhiều mức độ. Nó có rất nhiều điều cho 399 đô la: nhiều bộ nhớ, 6GB RAM, ⁤một bộ xử lý Snapdragon tốt, thậm chí còn có sạc và cổng tai nghe! Ai còn⁢ làm điều đó nữa? Nhưng G Stylus gặp phải một vấn đề nghiêm‌ trọng mà tôi không thể qua được: phần mềm thừa. 

Bloatware​ được lấp đầy trong trải nghiệm phần mềm⁣ và ​bắt đầu. Khi bạn cài đặt điện thoại và sắp xếp màn hình chính ⁣của bạn,​ bạn sẽ gặp nhiều yêu cầu để tải thêm ⁤ứng dụng. Ứng dụng, ứng dụng, ứng dụng. Bạn đã thử ứng dụng chưa? Bạn thích chúng không? Tải thêm nhiều ứng dụng⁤ hơn nữa!

Có những thư mục gọi là “thư mục”. Chúng được đặt tên như “giải trí” và “mua sắm”. Đó là ý⁣ tưởng thông ⁤minh để sắp xếp các ứng dụng phát sóng của bạn vào một nơi,⁣ đúng không? ‌Nhưng tại sao nó hiển thị biểu tượng cho một ứng dụng mà bạn chưa tải về? Nhấn vào thư mục, và​ đó là khi bạn sẽ biết điều đó: nó thực sự không phải là một thư mục. Nó thực ⁣sự là‍ một ứng dụng.

Đó là một phần⁤ của một dịch⁤ vụ gọi là⁢ Swish mà Motorola đẩy vào điện thoại tầm thường của họ. Có một số ứng ⁣dụng này​ giả vờ⁤ là thư mục, nhằm kéo vào các ứng dụng mà bạn đã tải về và nhắc nhở bạn tải thêm nhiều ứng dụng hơn.Agree to Continue: Motorola Moto G Stylus 5G (2023) rnMọi ‌thiết‍ bị thông minh hiện đại bây giờ đều yêu cầu bạn phải ​đồng ý‍ với một loạt các điều khoản và điều kiện trước khi bạn có thể sử dụng ⁢nó – các hợp ⁢đồng mà không ai thực sự đọc. Không thể đọc và phân tích mỗi hợp đồng này. Nhưng chúng tôi bắt đầu ‍đếm chính xác bao nhiêu lần bạn phải nhấp ‌vào “đồng ý”‌ để sử⁤ dụng các thiết⁢ bị khi chúng tôi đánh giá ⁣chúng vì đây là⁤ các hợp đồng mà hầu⁣ hết mọi người không đọc và chắc chắn không​ thể thương lượng. rnĐể thực sự sử ⁣dụng Motorola Moto G Stylus 5G, bạn phải chấp nhận⁤ các điều sau: rn- Riêng tư và cập nhật phần mềm của Motorola rnNhưng bạn cũng có ‌thể quyết định cách hỗ trợ của Motorola trên điện thoại của bạn: rn- Giúp cải thiện sản phẩm của Motorola (tùy chọn) rn- Hỗ trợ thiết bị nâng⁣ cao (tùy chọn) rn-‍ Cập nhật thông minh (tùy chọn) rnSau khi nhập tài khoản Google của bạn, bạn phải đồng ý với các điều sau từ Google: rnBạn cũng sẽ cần phải đồng​ ý với các điều sau trên Dịch vụ Google: rn-⁣ Dịch vụ Google:Bạn đồng‍ ý rằng thiết bị này cũng có thể ⁤tự động tải và cài đặt các bản ‌cập nhật và ứng dụng từ Google, nhà cung cấp dịch vụ của bạn và nhà sản xuất thiết bị của bạn, có thể sử dụng dữ liệu di động. Một số ứng dụng này có thể cung cấp các mua trong ứng dụng. Bạn cũng có ‍thể thiết lập sao lưu thiết bị⁢ cơ bản (tùy chọn), ⁢sử dụng vị trí (tùy chọn), cho phép quét (tùy ‌chọn) và gửi dữ⁤ liệu sử dụng ⁣và chuẩn đoán (tùy‌ chọn). Bạn cũng có ⁣thể thiết lập Google Assistant (tùy chọn), kích‌ hoạt Voice Match cho Hey ⁣Google (tùy chọn) và⁤ truy cập Assistant mà không cần mở khóa ​thiết bị của bạn (tùy‌ chọn). Cuối cùng, bạn có⁢ thể tham‍ gia cộng‌ đồng người dùng của⁣ Motorola ‌bằng ‌cách cho phép Motorola⁤ gửi thông báo push về dịch ​vụ và lợi ích của nó (tùy chọn) và‌ cung cấp email cho Motorola (tùy chọn). Tổng cộng, bạn phải chấp nhận⁤ năm thỏa thuận chính và​ có⁤ thể bỏ qua 12‌ thỏa thuận khi thiết lập Motorola Moto‌ G Stylus 5G.
Hai ⁣năm sau khi phát ‌hành mẫu⁤ máy Moto G Stylus 5G năm 2021, Motorola đã ⁤cho ra mắt phiên bản công nghệ⁢ tối ưu hơn ​dành cho năm 2023. Để‍ đánh‍ giá Motorola Moto‌ G Stylus 5G⁣ 2023, chúng tôi sẽ tác động vào các yếu tố cốt lõi bao gồm kích thước màn hình, cấu hình của máy, ngôn ngữ và‌ lợi nhuận.

Kích thước màn hình của Motorola Moto G Stylus 5G 2023 là ​6.7-inch, đủ lớn để cảm nhận hình ảnh thực sự của các tựa game và loại trừ các tác nhân gây nhàm chán như quảng​ cáo khó ⁣chịu và bảng ⁤điều ‍khiển bổ​ nhỏ. ‍Điểm này đã đánh⁢ dấu sự khác biệt của năm 2023 so với Motorola Moto G ​Stylus 5G 2021.

Cấu hình‌ của Motorola Moto G Stylus 5G 2023 cũng được nâng cấp‌ mạnh mẽ với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 888 8 nhân. Vi xử ‍lý này sẽ ​cung cấp​ 30% hiệu ‍suất ⁤hơn so‌ với Moto G Stylus 5G 2021 nhờ 8 nhân, 16 luồng‌ đồ họa ARM ⁢GPU.

Ngoài ra,‍ Motorola Moto G Stylus 5G 2023 cũng sẽ cung⁢ cấp ngôn ngữ cộng đồng. Sự tích⁣ hợp⁤ này sẽ​ giúp người dùng dễ dàng‌ học hỏi⁤ và hoàn thành công việc một cách tốt hơn, tạo ra một trải nghiệm lập trình tôn ⁣trọng ⁢hơn.

Cuối cùng, lợi ⁣nhuận nhận được của Motorola Moto G Stylus 5G 2023 rất đáng kể. Máy sẽ được trang ‍bị với ⁤các tính năng độc đáo như chống nhiễu OpenGL-ES, ngôn ngữ ‌cộng đồng và tốc độ tải nhanh hơn so với Motorola Moto G Stylus 5G 2021.

Để tổng kết, Motorola Moto G Stylus 5G 2023 là ⁢sản phẩm thân ⁤thiện với người dùng. Người dùng sẽ‌ học hỏi và đánh giá sản phẩm này bởi các tính năng cao cấp và lợi nhuận hơn. Chào mừng bạn đến với địa ngục phần mềm thừa‍ nặng⁢ của Motorola Moto G Stylus ⁢5G⁢ 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *