Đàn ông nông cạn, gặp phụ nữ trưởng thành thì khó giữ.

Đàn ông xốc nổi, gặp phụ nữ tự lập lại chẳng bền.

Đàn ông phản bội, gặp phụ nữ thứ lỗi là may mắn.

Đàn ông trăng hoa, gặp phụ nữ nhạy cảm là t.à.n á.c.

Đàn ông thành đạt, gặp phụ nữ an phận là gần như viên mãn chín phần.

Một phần còn lại, tuỳ thuộc vào những bản tính trên đó, có đảo chính bất ngờ hay không.

Cuộc đời, đôi khi vốn dĩ đã là một sự bất công như thế. Duyên khởi thì gặp gỡ, nhưng duyên nở chưa hẳn mãi cạnh kề, duyên tàn cũng chẳng phải sẽ rời được nhau.

Bởi tình cảm còn đi đôi với thực tế. Có duyên mà không hợp thì vạn điều khó khăn. Có duyên mà sai thời điểm thì trăm điều phiền nhiễu. Cạn duyên mà tình chưa đoạn thì nhiều điều khổ. Cạn duyên khi yêu đúng người lại là sầu bi.

Khi đàn ông cần hôn nhân, thì hãy chắc đã đủ bản lĩnh khiến phụ nữ an lòng. Đời không đứng yên mà là biến chuyển. Tâm không an tịnh mà lại đổi đời.

Nên yêu thôi vẫn chưa đủ, hợp điểm vẫn chưa thừa, phải thực tế, lí trí và can đảm vì nhau.

Phụ nữ lùi một bước về sau để nhường nhịn, thì đàn ông đừng tiến đến hai bước để lấn đường. Phụ nữ có cố gắng cả đời cũng không thể thành đàn ông, đàn ông vừa nói mấy câu có thể thành đàn bà ngay được.

Tín ngưỡng của hôn nhân không chỉ là an duyên hợp phận, mà còn can hệ đến phần trưởng thành, chín chắn, cố gắng và thấu hiểu thì mới đỡ làm khổ cuộc đời nhau.

Đàn ông giàu có chưa làm phụ nữ nể. Nhưng đàn ông giàu tình cảm và tử tế, có thể khiến phụ nữ yêu say đắm cả đời.

Via: Phụ Nữ Gia Đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *