Đã bao lâu rồi bạn chưa nhìn lại bản thân

Đã bao lâu rồi bạn chưa nhìn lại bản thân

Đã bao lâu rồi bạn chấp nhận sự lười biếng của mình

Đã bao lâu rồi bạn thấy bản thân vẫn dừng lại

Đã bao lâu rồi bạn chưa nổ lực hết mình

Dừng lại để biết bản thân mình đang ở đâu?

Dừng lại để biết mình đang đi đúng hướng chưa?

Dừng lại để nhìn rõ bản thân mình đã cố gắng hết sức chưa?

Dừng lại để nhìn xem mình còn bao xa so với điều mình muốn

Dừng lại là để mình tiến đến cuộc sống mong muốn một câch thông minh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Hãy hành động vì những điều thiết thực, vi những điều cần phải làm để có được điều mình muốn, để có được cuộc sống mình muốn.

NỖ LỰC LÊN NÀO CÁC BẠN…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *