CUỘC SỐNG NÀY BẠN CHỈ TOÀN SỐNG TRONG SỰ GIẢ TẠO VÀ LỪA DỐI CỦA NGƯỜI KHÁC..

CUỘC SỐNG NÀY BẠN CHỈ TOÀN SỐNG TRONG SỰ GIẢ TẠO VÀ LỪA DỐI CỦA NGƯỜI KHÁC..

Mọi thứ xung quanh điều sống trong một vỏ bọc lừa dối những điều còn lại.

Bạn hãy nhớ vạn vật điều có nguyên do của nó, khi người khác đôi xử tốt hoặc không tốt với bạn điều có nguyên do của nó.

Khi bạn tiếp xúc một ai đó bạn chỉ tiếp xúc được phần nổi của họ khoảng 30% về con người họ thôi.

Khoảng 70% còn lại bạn sẽ phát dần qua trong quá trình bạn đi cùng họ, lúc họ đang ăn, lúc họ say, lúc họ vui vẻ, lúc họ đau khổ nhất. Thậm trí là lúc xảy ra xung quanh vì lợi ích cá nhân..

Và bạn ơi đừng bất ngờ gì nhé, mà hãy tập chấp nhận đi, vì đó là con người thật của họ..

Học cách bình thản trước mọi thứ và hãy nhớ “ CHUYỆN GÌ XẢY RA NÓ SẼ XẢY RA, CHUYỆN NÀO KHÔNG NÊN XẢY RA NO SẼ KHÔNG XẢY RA”..

Chúng ta không thể kiểm soát được vũ trụ mà thứ chúng ta kiểm soát duy nhất đó là bên trong của chính mình “ Thái độ” của mình với thứ đang diễn ra.
#trainghiemsong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *