Cuộc đời là của bạn, lựa chọn là của bạn, quyết định cũng là của bạn. Đến hay không,…

Cuộc đời là của bạn, lựa chọn là của bạn, quyết định cũng là của bạn. Đến hay không, đi hay ở cũng Là của bạn. Một khi đã lựa chọn, bạn phải tự hào về sự lựa chọn của mình, hà cớ gì phải ỉ ôi ,than thở về cuộc đời. Tạo nên sự thương hại từ phia mọi người dành cho bạn. Bạn là người đáng thương, là kẻ thua cuộc khi game over. Cuộc đời bây giờ sao sao cứ lừa nhau mà sống thế nhi. Sống chỉ một lần, tại sao k cam đảm sống đúng với bản thân của mình? …
#trainghiemsong
#eagle_acdemyVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *