Có thể bạn chưa biết: Hổ và sư tử có thể kết hợp với nhau để sinh ra thế hệ sau theo công thức sau:

v-🦁 đực x 🐯 cái = Sư hổ (Liger)

🐯 đực x 🦁 cái = Hổ sư (Tigon)

🌟 Sư hổ (Liger) thường to lớn hơn so với hổ và sư tử. Tuy nhiên, chúng lại thiếu đi gen di truyền có chức năng kiểm soát sự phát triển của bản thân nên từ khi sinh ra sẽ không ngừng phát triển và chỉ ngừng lại khi cơ thể không chịu được nữa.

🌟Hổ sư (Tigon) chúng có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với sư hổ và thường mắc chứng thấp lùn. Nguyên nhân bởi hổ đực không có gen tăng trưởng mà sư tử cái lại có gen kìm hãm tăng trưởng, khiến hổ sư thường có kích thước nhỏ hơn cả bố và mẹ.

👉 Cho dù là hổ lai sư tử hay sư tử lai hổ thù tỉ lệ được sinh ra rất thấp chỉ khoảng 1-2%, tỉ lệ sống sót của con non cũng chỉ khoảng 1/500.000

Leave a Reply

Your email address will not be published.