Có người nọ hỏi một người nông dân::Ông đã trồng lúa chưa?”

Có người nọ hỏi một người nông dân: Ông đã trồng lúa chưa?”

Có người nọ hỏi một người nông dân::Ông đã trồng lúa chưa?”
Người nông dân đáp:”Vẫn chưa, tôi sợ trời không mưa!”
Người kia lại hỏi:”Vậy ông có trồng cây bông không?”
Nông dân trả lời:”Không! Tôi lo cây bị sâu ăn mất”
Người nọ hỏi tiếp:”Vậy ông trồng cái gì?”
Người nông dân đáp:”Tôi chẳng trồng gì cả, vì tôi muốn đảm bảo an toàn”
Bài học rút ra: Băn khoăn quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng “bó tay bó chân”, như vậy thì ngay tới việc nhỏ cũng chẳng thể hoàn thành. Thay vì khiến bản thân đắm chìm trong lo lắng, sợ hãi, có đôi khi nên thử liều lĩnh làm điều mình cho là đúng, biết đâu bạn lại sẽ thu về kết quả bất ngờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *