Cơ hội để những người có năng lực thực sự được trọng dụng

cơ chế bây giờ không còn kiểu xin cho như trước nữa rồi nhé, đây là cơ hội để những …

cơ chế bây giờ không còn kiểu xin cho như trước nữa rồi nhé, đây là cơ hội để những người có năng lực thực sự được trọng dụng. nếu bạn chưa tìm được công việc phù hợp với mình thì đừng đổ lỗi cho giáo dục hay do cơ chế, chính sách nữa nhé. tình trạng cha truyền con nối tuy vẫn còn nhưng là rất thiểu số thôi, nhưng đừng dùng đó làm cái cớ cho sự yếu kém của mình. bằng cấp tuy có quan trọng nhưng không phải là nhất thiết, bạn có thể học chính quy hay không chính quy, miễn sao có tư duy và sáng tạo thì không bao giờ sợ thất nghiệp hay không có một công việc tốt để làm.

internet gần như là miễn phí cho nên không có điều kiện đến trường thì bạn vẫn có thể học rất nhiều kiến thức, kĩ năng qua internet, bạn có thời gian chơi game, bạn có thời gian chat chit trên mạng xã hội mà bạn lại không có thời gian một vài kĩ năng nào đó trên internet thì quả là phi lý. đừng có kêu gào nữa, chỉ có một lý do là bản thân yếu kém và không cố gắng mà thôi.

(một số bạn bình luận khi nào còn độc tài thì còn phải chạy chọt này nọ rồi bất công thì thành phần này không những kém về trình độ mà vấn đề tư duy nhận thức còn có vấn đề. qua tình hình dịch bệnh vừa rồi chúng ta có thể thấy chế độ “độc tài” mà các bạn đang nói đạt được kết quả như thế nào và các xứ thiên đường tự do như Mỹ hay châu Âu đang lâm vào tình cảnh như thế nào thì tự hiểu rồi nhé, hơn nữ các vụ biểu tình đang lan rộng khắp châu Âu, Mỹ thể hiện xã hội các nước tư bản, nơi mà người ta nói là thiên đường tự do nó bất công như thế nào thì thực tế chứng minh và lịch sử đã chứng minh nên đừng có mà cãi nữa nhé, có nói chuyện thì hãy nói mấy mấy kẻ ngu d ốt với nhau thôi, còn ở đây đều là tầng lớp trí thức đừng có nói nhảm, chúng ta không cùng cái đẳng cấp)

Leave a Reply

Your email address will not be published.