CHUYỆN HÔM QUA BÂY GIỜ MỚI KẾ

Mai hay mốt, hay bất cứ khi nào đi bão, đi cỗ vũ, khẩu hiệu, hoa hòe….có thể vứt, nhưng đừng bao giờ vứt thứ này xuống đất. Tháo nó ra, quàng lên người. Nó là cả danh dự và niềm tin của dân tộc, ăn mừng thì tung hứng, hết ăn mừng thì như vỏ trứng vứt xó nhà.

Nguồn: Càng

Leave a Reply

Your email address will not be published.