chung-khoan-fed-thay-co-nhieu-lan-tang-lai-suat-truoc-do,-nhung-voi-toc-do-cham-hon,-theo-nhung-ghi-chep-cuoc-hop,-cho-thay.

Chứng khoán Fed thấy có nhiều lần tăng lãi suất trước đó, nhưng với tốc độ chậm hơn, theo những ghi chép cuộc họp, cho thấy.

Chủ tịch Hội đồng Đại lý Cố định Hoa Kỳ Jerome Powell nói chuyện trong một cuộc họp báo sau khi Hội đồng Thị trường Mở Quốc tế (FOMC) tổ chức, tại Đại lý Cố định Hoa Kỳ ở Washington, DC, vào ngày 14 tháng 6 năm 2023. Theo bản tóm tắt được công bố vào thứ Tư, hầu hết tất cả các nhân viên Đại lý Cố định Hoa Kỳ trong cuộc họp tháng 6 cho rằng có thể cần thiết thực hiện thêm các biện pháp thu hẹp, nếu không phải là tốc độ tăng nhanh như đã được thể hiện trong chính sách tiền tệ từ đầu năm 2022. Các nhà lãnh đạo quyết định không tăng lãi suất do lo ngại về sự phát triển kinh tế, mặc dù hầu hết các thành viên cho rằng có thể cần thiết thêm các biện pháp tăng lãi suất.
Chứng khoán Fed đã ghi nhận rằng có nhiều lần tăng lãi suất trước đó, và tốc độ chậm hơn của việc thực hiện những lựa chọn này đã được xác nhận trong những ghi chép trong cuộc họp liên quan.

Điều này cụ thể được thể hiện trong những nghiên cứu về lãi suất chứng khoán của Fed, cũng như truyền thống của nhiều chuyên gia hàng không về hoạt động tài chính và tài chính. Thuật ngữ “tăng lãi suất thấp hơn” được sử dụng để chỉ ra rằng lãi suất được tăng lên một mức nhất định nhưng vẫn dưới các mức cung ứng cao độ. Tính tăng lãi suất thấp hơn được xem như là một biểu hiện của sự tính thẩm mỹ của các chuyên gia chứng khoán của Fed.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng tăng lãi suất thấp hơn của Fed đã có lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp, đồng nghĩa với tăng trưởng hoạt động dịch vụ, tăng doanh thu, và bù lòng năng lượng ở mức cao hơn. Đây là ưu điểm của tăng lãi suất thấp hơn của Fed mà nhiều chuyên gia và chủ nhân tài sản đã đề xuất bằng cách sử dụng các phương pháp học tập trên mạng để đánh giá hiệu quả của các quyết định về giá trên thị trường.

Tổng quát, các ghi chép của cuộc họp làm nổi bật các quyết định của các chuyên gia chứng khoán về việc tăng lãi suất chứng khoán, đưa ra các lựa chọn thích hợp và đưa ra cảm giác đồng cảm với các quyết định tăng lãi suất chứng khoán. Với sự tương quan khá cao giữa lãi suất chứng khoán và doanh nghiệp, nó có thể cung cấp nhiều cơ hội để các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng và tăng trưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *