Flycam(FPV) quay ở Việt Nam ấn tượng

Chưa bao h xem 1 clip flycam(FPV) quay ở Việt Nam  mà khi xem xong phải ấn tượng đến…

Chưa bao h xem 1 clip flycam(FPV) quay ở Việt Nam mà khi xem xong phải ấn tượng đến vậy
#checkinvietnam #vietnam

@beautifuldestinations
Alex Adrian Lopez Rios | Nhà làm phim & Biên tập viên https://www.instagram.com/alexdronepi…
Nhà làm phim Chris Shepherd | https://www.instagram.com/cshep/
Logan Armstrong | Nhà làm phim https://www.instagram.com/loganstrong…
Tom Jauncey | Nhà sản xuất phim & Nhà sản xuất https://www.instagram.com/tomjauncey/

Leave a Reply

Your email address will not be published.