Chân dung hoàng đế Càn Long triều Thanh

Chân dung hoàng đế Càn Long triều Thanh.

Giuseppe Castiglione người Italia (19/7/1688 – 16/7/1766), nhà truyền giáo và họa sĩ của hoàng thất. Phong cách hội họa của Giuseppe hoàn toàn khác biệt so với các họa sĩ Trung Quốc đương thời, vì thế Càn Long Đế và các hoàng thân đều rất thích mời ông vẽ tranh. Sau một thời gian vẽ tranh trong cung, Giuseppe ghi nhớ rất rõ tướng mạo của Càn Long Đế, vì vậy ông đã âm thầm dùng mực nước Italy để vẽ nên bức “Càn Long Hoàng đế bán thân đông trang tượng” (tranh chân dung Hoàng đế Càn Long mặc đồ đông). Đây cũng là bức tranh được đánh giá sát với tướng mạo thực sự của Hoàng đế Càn Long nhất trong lịch sử. Bức “Càn Long Hoàng đế bán thân đông trang tượng” có kích cỡ 62.6 × 51cm, phác họa lại hình ảnh Hoàng đế Càn Long lúc khoảng 40 tuổi. Trong tranh Càn Long Đế để ria mép hình chữ “bát” (八). Đặc biệt có một chi tiết đặc trưng chứng minh đây là tranh vẽ Càn Long Đế, đó là lông mày bên trái của nhân vật có vết thưa đứt đoạn.

Thấy có khác trên phim không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *