Vì sao một số người theo tôn giáo nghĩ rằng thuyết Big Bang hay thuyết tiến hóa là phản Kitô giáo, thậm chí ngay cả khi Giáo hoàng nói rằng điều đó là đúng?

Vì sao một số người theo tôn giáo nghĩ rằng thuyết Big Bang hay thuyết tiến hóa là phản Kitô giáo, thậm chí ngay cả khi Giáo hoàng nói rằng điều đó là đúng?
Trả lời:
Spencer Alexander McDaniel, Thạc sỹ Lịch sử và Nghiên cứu cổ điển, Đại học Indiana Bloomington (2022)
Dù bạn tin hay không, phần đông tín đồ Công giáo Rô-ma ở Mỹ tin vào tiến hóa. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, chỉ khoảng 26% tín đồ Công giáo Rô-ma da trắng cho rằng họ không tin vào tiến hóa dù ở bất cứ hình thức nào, trong khi chỉ 31% tín đồ Công giáo Rô-ma gốc Tây Ban Nha cho rằng họ không tin vào tiến hóa dù ở bất cứ hình thức nào.
Theo Pew, 74% tín đồ Công giáo da trắng và 69% tín đồ Công giáo Rô-ma gốc Tây Ban Nha ở Mỹ tin vào một hình thức nào đấy của tiến hóa. 33% tín đồ Công giáo da trắng tin vào tiến hóa bởi chọn lọc tự nhiên không có sự can thiệp của thần thánh và 27% tín đồ Công giáo Rô-ma gốc Tây Ban Nha ở Mỹ cũng đồng tình. Điều này có nghĩa tín đồ Công giáo da trắng ở Mỹ trên thực tế có vẻ tin vào tiến hóa do chọn lọc tự nhiên, không có sự can thiệp của thần thánh hơn là thuyết sáng tạo thật sự.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, ở Mỹ, nhóm tôn giáo có vẻ phủ nhận tiến hóa sinh học là các tín đồ Tin lành da trắng theo chủ nghĩa phúc âm. Pew phát hiện rằng gần 64% tín đồ Tin lành da trắng theo chủ nghĩa phúc âm không tin vào tiến hóa ở bất kỳ hình thức nào, gần gấp đôi tỷ lệ của các tín đồ Công giáo. Theo Pew, chỉ 8% tín đồ Tin lành da trắng theo chủ nghĩa phúc âm ở Mỹ tin vào tiến hóa do chọn lọc tự nhiên.
Lý do là vì, các tín đồ Công giáo da trắng tin rằng có nhiều nguồn hợp pháp có thể được sử dụng để tiếp nhận thông tin từ Chúa và vũ trụ, bao gồm cả những thánh thư truyền cảm hứng, truyền thống nhà thờ, quyền lực của nhà thờ có mối quan hệ gần gũi với Chúa, và khoa học; trong khi hầu hết tín đồ Tin lành theo chủ nghĩa phúc âm tin vào Duy Thánh Kinh (Sola scriptura), với ý tưởng rằng Kinh thánh là nguồn hợp pháp duy nhất để tiếp nhận thông tin về Chúa hay vũ trụ.
Nhưng lại có một sự đối lập sâu sắc ở nhóm các tín đồ Tin lành dòng chánh thống, những người có vẻ tin vào tiến hóa hơn bất kỳ nhóm nào khác. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, gần 36% tín đồ Tin lành da trắng dòng chánh thống tin vào tiến hóa do chọn lọc tự nhiên và 36% khác tin vào tiến hóa nhờ chỉ dẫn của thần linh. Chỉ 15% tín đồ Tin lành da trắng dòng chánh thống phủ nhận tiến hóa dưới mọi hình thức.
Các tín đồ Tin lành dòng chủ nghĩa phúc âm không cho rằng Giáo hoàng có bất kỳ quyền lực hợp pháp nào. Thay vào đó, họ thường cho rằng Giáo hoàng là kẻ mạo danh, hay thậm chí là phản Chúa. Hầu hết tín đồ Tin lành dòng chủ nghĩa phúc âm không tôn trọng các tín đồ Công giáo, mà dường như xem họ là những tín đồ ngụy tôn giáo. Họ thường có niềm tin rằng giáo điều Công giao sẽ dẫn dắt người ta đến sự đày đọa vĩnh cửu dưới Địa ngục. Theo họ, chỉ những người tin vào giáo lý Tin lành dòng chủ nghĩa phúc âm mới được cứu rỗi.
Got Questions, một thánh chức Tin lành dòng chủ nghĩa phúc âm online, có một bài viết về thẩm quyền hợp pháp của Giáo hoàng, kết luận rằng không có điều kiện chắc chắn nào cho thấy được thẩm quyền Kinh thánh của Giáo hoàng, và tin rằng thẩm quyển của Giáo hoàng thực tế có thể dẫn dắt người ta đến sự đày đọa vĩnh cửu dưới Địa ngục. Kết luận của bài viết nói rằng:

Trong khi có vẻ một số thường dân tốt từng phục vụ dưới chức danh Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo Rô-ma – thí dụ như Giáo hoàng John Paul II, Giáo hoàng Benedict XVI, và Giáo hoàng Francis I – giáo lý của Công giáo Rô-ma về trách nhiệm của Giáo hoàng nên bị phủ nhận vì chúng không “tiếp nối” giáo lý của kinh Tân Ước. Việc so sánh giáo lý của bất kỳ nhà thờ nào là thiết yếu, vì e rằng chúng ta sẽ bỏ qua giáo lý Tân Ước về sách Phúc Âm, và không chỉ bỏ lỡ cuộc sống vĩnh hằng trên thiên đường, mà còn vô tình dẫn người khác lạc lối (Galatians 1:8–9).

Rõ ràng bài viết này không được viết nên bởi một người tin rằng thẩm quyền của Giáo hoàng có hiệu lực, hay thậm chí chẳng có thẩm quyền hợp pháp nào.
Xin được nhắc lại rằng, có một sự khác biệt đáng lưu tâm giữa các tín đồ Tin lành dòng chủ nghĩa phúc âm và dòng chánh thống đối với vấn đề này. Cũng giống như tín đồ tín đồ Tin lành dòng chủ nghĩa phúc âm, tín đồ Tin lành dòng chánh thống thường không tin vào thẩm quyền của Giáo hoàng, nhưng họ vẫn thường xem các tín đồ Công giáo là những con chiên đồng đạo tin vào chúa Kitô, và rất nhiều người trong số họ đều tôn kính Giáo hoàng Francis. Tôi nhớ về thời điểm ngay sau khi Giáo hoàng Francis trở thành Giáo hoàng, bà của tôi, một Giáo hội Trưởng nhiệm sùng đạo, đã bình luận rằng, “Thậm chí nếu con không phải là tín đồ Công giáo, con cũng nên lắng nghe một vài điều mà ông ấy nói.”
____________________
Nguồn tham khảo
____________________
Credit ảnh: OP
Dịch bởi Pinky Pảo | #pinkypao


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *