Cảm giác của bạn khi nhắn tin cho Crush mà không được nhắn lại như thế nào?

Xóa cuộc trò chuyện với hắn và làm như chưa từng gửi.

_________________

> [9822 likes]

Thời gian chờ đợi chắc cũng đủ để viết một quyển luận tiến hóa rồi….

_________________

> [17346 likes]

“Anh đã khỏi cúm chưa?”. Bạn gửi tin đi và thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, sau đó vào app xem chương trình giải trí. Vừa xem vừa đợi tin nhắn, bạn biết rằng anh ta không bao giờ nhắn lại cho bạn ngay, vì thế chuyển sang làm một số việc khác để phân tâm. Chương trình giải trí rất vui, nhưng bạn lại cười không nổi và có một chút khó chịu. Xem xong cũng đã hơn một tiếng, thế mà vẫn không thấy nhắn lại. Bạn nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h rồi, quyết định tiếp tục xem thêm cho đến 12h sẽ đi ngủ. Đang xem đến chỗ hay, đột nhiên có tin báo! Bạn vội vàng mở ra xem, nhưng lại không phải hắn mà là một anh chàng khác cũng thích bạn:”Em ngủ chưa?Mai lạnh rồi em nhớ mặc ấm nhé”.Bạn muốn nhắn câu “vâng”để kết thúc cuộc hội thoại, nhưng lại sợ hắn ta chộp thời cơ để nói chuyện thêm, thế là thôi chẳng trả lời lại, thoát ra khỏi cuộc hội thoại và xem tiếp chương trình. Đợt nhiên…..bạn bừng tỉnh và ngộ ra mọi chuyện….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *