BXH DANH TIẾNG CÁ NHÂN THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC NỮ THÁNG 10/2022

Top 30 bao gồm:

 1. Jennie (BLACKPINK)
 2. Lisa (BLACKPINK)
 3. Minji (NewJeans)
 4. Jisoo (BLACKPINK)
 5. Haerin (NewJeans)
 6. Hanni (NewJeans)
 7. Hyein (NewJeans)
 8. YoonA (SNSD)
 9. Rosé (BLACKPINK)
 10. Joy (Red Velvet
 11. Jung Chaeyeon (DIA)
 12. Taeyeon (SNSD)
 13. Seulgi (Red Velvet)
 14. Nayeon (TWICE)
 15. Mimi (Oh My Girl)
 16. Danielle (NewJeans)
 17. Liz (IVE)
 18. Yuri (SNSD)
 19. Gaeul (IVE)
 20. Winter (aespa)
 21. Karina (aespa)
 22. Mina (TWICE)
 23. Arin (Oh My Girl)
 24. Seohyun (SNSD)
 25. Irene (Red Velvet)
 26. Sana (TWICE)
 27. Rei (IVE)
 28. Dahyun (TWICE)
 29. An Yu Jin (IVE)
 30. Jihyo (TWICE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *