BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA SỰ CHẤP NHẬN…

Hình ảnh này được coi là một trong những bức ảnh đẹp nhất trong 10 năm qua, vì nó khiến người chụp rơi vào trạng thái… trầm cảm.

Câu chuyện xảy ra :
2 con báo cheetah này đã t.ấn c.ông con linh dương vào lúc nó đang chơi đùa với con nhỏ.
Và thực tế là con linh dương có cơ hội trốn thoát. Khoảng cách và lối thoát cho m.ạng s.ống là có lợi cho bản thân nó. Nhưng nó quyết định đầu hàng 2 con báo hoa mai theo cách này.

Tại sao???

Để cho những đứa con nhỏ của nó có cơ hội tr.ốn th.oát… Bởi vì nếu nó rời đi trước, sẽ không có thời gian cho những đứa con nhỏ của nó trốn thoát.

Hình ảnh này là khoảnh khắc cuối cùng của linh dương mẹ, với c.ổ h.ọng rơi vào h.àm 2 con báo cheetah, khi nó nhìn lại để đảm bảo những đứa con nhỏ của mình thoát ra ngoài an toàn trước khi nó bị nu.ốt ch.ửng.

MẸ là người duy nhất trên thế giới này có thể hy sinh cuộc sống của mình cho bạn một cách vô hạn.

(ST)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *