bo-y-te-yeu-cau-kiem-tra,-xu-ly-hien-tuong-“co”-xep-cho-kham-chua-benh-tai-benh-vien-tuyen-cuoi

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng “cò” xếp chỗ khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến cuối

Theo văn bản ngày 5/7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc rà soát chấn chỉnh quy trình khám bệnh và an ninh trật tự tại bệnh viện.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ngày 4/7, phương tiện truyền thông có thông tin “cò” xếp chỗ khám bệnh, phản ánh các vấn đề người dân bức xúc khi đến khám bệnh tại một số bệnh viện tuyến cuối.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và khám bệnh, hẹn khám trực tuyến, đăng ký khám theo khung giờ… (Lấy số khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Ảnh BVCC)

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát việc triển khai quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế để bảo đảm rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và khám bệnh, hẹn khám trực tuyến, đăng ký khám theo khung giờ…

Cùng đó phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội các tỉnh/thành phố thực hiện nghiêm nội dung trong Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị các đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ bảo đảm không để xảy ra hiện tượng trên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xử lý nghiêm minh các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan đến hiện tượng “cò” xếp lốt khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc nếu có vi phạm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *