BÒ TÓT GAUR: LOÀI BÒ CAO LỚN NHẤT CÒN TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI!

Tụi này là loài bò có kích thước cực lớn sống ở Ấn Độ, Đông Á và Đông Nam Á. Việt Nam mình cũng có đó, người mình gọi nó là con Min hay con Minh ?

? Với cái giao diện lực điền thế này thì ở ngoài tự nhiên, bọn bò tót Gaur không có kẻ th.ù. Duy nhất chỉ có độc cô cầu bại Hổ thì mới đủ sức chơi tụi bò này.

Nhưng phải là một con hổ trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm thì mới có cửa thắng nha. Thà ăn con khác chứ chúng ít khi muốn mạo hiểm t.ính m.ạng vì một chút thịt bò đâu =)))

(Cre: Kiến Không Ngủ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *