Bộ sưu tập các bản đồ về vương quốc Champa từ nhiều nguồn Việt Nam, phương Tây và các nhà nghiên cứu.

Bộ sưu tập các bản đồ về vương quốc Champa từ nhiều nguồn Việt Nam, phương Tây và cá…

Bộ sưu tập các bản đồ về vương quốc Champa từ nhiều nguồn Việt Nam, phương Tây và các nhà nghiên cứu.

Chú thích:

Hình 1: Bản đồ Lâm Ấp (Linyi) và các quốc gia phương Nam

Hình 2: Bản đồ Champa của phương Tây năm 1635 hiên lưu trữ tại Amsterdam (Nguồn Mapping the Silk Road and Beyond, tr. 96).

Hình 3: Bản đồ các tiểu quốc Champa và các năm bị thu hẹp lãnh thổ (Nguồn Po Dharma)

Hình 4: Bản đồ vương quốc Xiêm La do Placide do một giáo sĩ dòng Augustine hoạ tại Paris năm 1686 hiện tàng trữ tại Paris. Trong đó có phần lãnh thổ Champa đã bị thu hẹp dần ở phía Nam bởi xứ Đàng Trong – Cochichina ở phía Bắc (Nguồn: Mapping the Silk Road and Beyond, tr. 108).

Hình 5: Bản đồ xứ Đàng Trong trong đó có phần lãnh thổ Champa bị thu hẹp ở phía Nam (Nguồn Công ty Đông Ấn Hà Lan).

Hình 6: Bản đồ Panduranga – tiểu quốc phương Nam cảu Champa (nguồn Po Dharma).

Hình 7: An Nam Đại Quốc Họa Đồ năm 1838 với phần lãnh thổ Champa (người Chăm) và Ninh Thuận trấn (người Kinh) xen kẽ vớ nhau.

Hình 8: Phủ Ninh Thuận trong Đồng Khánh Dư địa chỉ 1888.

Nguồn face: Danh Dong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *